Profil našich spoločností

Spoločnosť LX bola založená 15.11.2006 pod názvom Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman, s.r.o. (RPS).

Predmetom jej podnikania boli dve základné činnosti:
– realitná činnosť: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
– prekladateľská činnosť: vykonávanie a zabezpečenie úradných a neúradných prekladov z rôznych jazykov, ku ktorým koncom roka 2019 pribudla aj vydavateľská činnosť.

Prekladateľská činnosť je zameraná na preklady zo všetkých svetových, ale i menej častých jazykov, k čomu využívame sieť externých prekladateľov zo Slovenska i z celej Európy (pri špeciálnych odborných prekladoch zo slovenčiny do akéhokoľvek cudzieho jazyka).

Na propagáciu našich činností využívame vlastné internetové stránky www.lxreality.skwww.lxpreklady.sk.

Na propagáciu firiem v Holandsku využívame stránky www.ulc.sk a www.slowakije-holland.nl, ktoré z marketingového hľadiska podporujú reality i preklady, pričom úlohou tej stránky „slowakije“ je pritiahnuť záujem holandskej klientely o Slovensko ako také.

Naše firmy poskytujú okrem vyššie uvedených činností aj poradenstvo, týkajúce sa predovšetkým situácií, v ktorých sa ocitajú Slováci žijúci dočasne alebo dlhodobo v zahraničí, pri ktorých občan akútne potrebuje kontaktovať relevantné lokálne i štátne inštitúcie (daňový úrad, mestský úrad, súd, polícia), ale prípadne aj (potenciálneho) obchodného partnera. Poskytujeme tiež poradenstvo a servis zahraničným osobám (hlavne z Holandska a Belgicka), ktoré chcú na Slovensku podnikať resp. riešiť osobné záležitosti, nemajúc pritom znalosti slovenského prostredia a jazyka.