Profil spoločnosti

Spoločnosť LX založil Holanďan Rudolf Kooijman v roku 2006, pôvodne pod názvom Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman, s.r.o. (RPS). Hlavným predmetom jej činnosti bolo sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností a prekladateľská činnosť. Po 12 rokoch firma realitnú činnosť postupne utlmovala a venuje sa len prekladom, ku ktorým v roku 2020 pribudla aj vydavateľská činnosť.

V súčasnosti LX zastrešuje dve firmy:

  • LX Preklady, s.r.o.
  • Lux libris, s.r.o.

Prekladateľská činnosť je zameraná na preklady zo všetkých svetových, ale i menej častých jazykov, k čomu firma využíva sieť externých prekladateľov zo Slovenska i z celej Európy.

Vydavateľská činnosť je zameraná výlučne na vydávanie krásnej literatúry, ktorú dnes v Lux libris reprezentuje tvorba Ivety Zaťovičovej, Hany Koškovej, Ladislava M. Wagnera a Jany Ágnes Jiřetínskej. Vydavateľstvo je rodinného typu a jeho zámerom nie je vydávanie kníh širokého okruhu píšucich autorov.

Vydavateľstvo poskytuje aj služby korektora či redaktora, a to za individuálne dohodnutých podmienok.

Na propagáciu našich činností využívame vlastné internetové stránky www.lxpreklady.sk a www.luxlibris.sk.

Na propagáciu firiem v Holandsku využívame stránky www.ulc.sk a www.slowakije-holland.nl, pričom úlohou tej druhej je pritiahnuť aj záujem holandskej klientely o Slovensko ako také.

Naše firmy poskytujú okrem vyššie uvedených činností aj poradenstvo v neštandardných situáciách,  v ktorých sa môže občan SR (alebo aj cudzí štátny príslušník) ocitnúť a akútne potrebuje kontaktovať relevantné lokálne či štátne inštitúcie (polícia, súd, daňový úrad, mestský úrad).

Rovnako poskytujeme služby pri nadväzovaní obchodných kontaktov, predovšetkým v Holandsku a Belgicku, alebo aj zahraničným osobám (hlavne z Holandska a Belgicka), ktorí chcú na Slovensku podnikať resp. riešiť osobné záležitosti, nemajúc pritom znalosti slovenského prostredia a jazyka.