LX Reality

Realitná kancelária LX

Predaj a prenájom nehnuteľností

Domy | Byty | Pozemky
Chaty | Kaštiele | Kancelárie
Ďalšie nehnuteľnosti

LX Consulting

LX Consult LX Consult


Sprostredkovanie

Obchodné sprostredkovanie

Poradenstvo


Ľudia v LX

Iveta Zaťovičová
Iveta Zaťovičová

Rudolf Kooijman
Rudolf Kooijman

Viac o nás:

Profil spoločnosti LX | Sídlo spoločnosti
Pobočky a ľudia


Preklady a tlmočenie

Profesionálne preklady a tlmočenie - Prekladateľská agentúra LX

Profesionálne preklady a tlmočenie

úradné preklady
z a do viac ako 20 jazykov

Preklady do a z holandčiny

Preklady do a z holandčiny

profesionálne a rýchle preklady
holandčina - slovenčina / čeština

Professionele vertaaldiensten

Professionele vertaaldiensten

beëdigde vertalingen en
tolken in veel talen


Kontakt so zahraničím

Web o Slovensku publikovaný v holandčine - www.slowakije.sk

Web o Slovensku publikovaný v holandčine
Predaj slovenských nehnuteľností
pre holandských záujemcov


Profil našich spoločností

Naša spoločnosť LX bola založená 15.11.2006 pod názvom Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman, s.r.o.
Predmetom jej podnikania sú dve základné činnosti:
- realitná činnosť: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
- prekladateľská činnosť: vykonávanie a zabezpečenie úradných a neúradných prekladov z rôznych jazykov

V r. 2012 sme sa rozhodli každú z činností priradiť pod hlavičku firmy, ktorá v názve bude obsahovať aj predmet činnosti, a z pôvodnej firmy vznikli dve: LX Reality, s.r.o. a LX Preklady, s.r.o.”

Našimi klientmi pri realitnej činnosti sú predovšetkým občania SR – fyzické osoby, ale aj cudzinci (z Holandska, Anglicka, Španielska, Talianska) a samozrejme, i niektoré firmy. Odbornú stránku pri uzatváraní zmlúv a finančnom poradenstve zastrešuje konateľka a spolumajiteľka firmy, Ing. Iveta Zaťovičová, ktorá predtým 12 rokov pôsobila v Tatra banke ako riaditeľka pobočky.

Ťažisko prekladateľskej činnosti tvoria preklady z jazyka holandského, tiež ruského a českého, ktoré vykonávame priamo v našej firme. Úradné preklady z ostatných jazykov (anglický, nemecký, ruský, taliansky, španielsky, francúzsky, dánsky, poľský, iné) zabezpečujeme prostredníctvom našich externých spolupracovníkov na Slovensku, v Čechách, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Lotyšsku,... Kontakty na prekladateľov v zahraniční máme vďaka konateľovi a holandskému spolumajiteľovi firmy, jazykovedcovi Drs. Rudolfovi Kooijmanovi, ktorý sa tlmočníckej a prekladateľskej činnosti venuje profesionálne 20 rokov.

Na propagáciu našich činností využívame vlastné internetové stránky; každá z činností má svoju hlavnú stránku (www.lxreality.skwww.lxpreklady.sk) a niekoľko podporných stránok, ktoré sa špecializujú na vybrané segmenty. Pri realitách je to www.torak.sk (pozemky a apartmánové byty v novej zástavbovej časti Lučenca) a www.novolandia.sk (pozemky a domy v lokalite plánovanej výstavby aquaparku Novolandia), pri prekladoch ide o stránky www.holandcina.sk, www.holandstina.cz, www.ulc.sk.
„Špecialitou“ našej firmy je stránka www.slowakije.sk, ktorá z marketingového hľadiska podporuje reality i preklady, avšak jej hlavnou úlohou je pritiahnuť záujem holandskej klientely o Slovensko ako také. Stránka poskytuje základné informácie o Slovensku holandsky hovoriacemu obyvateľstvu (Holanďania a Belgičania), spoločenské usporiadanie štátu a jeho riadenie, niekoľko informácií o ekonomike, údaje o geografických pomeroch a obyvateľstve, o jeho zvyklostiach špecifikách a iné. Tiež sú tu užitočné informácie, na koho sa obrátiť pri zakladaní s.r.o., o ubytovacích a stravovacích možnostiach, taxi službe a iné.


Sídla spoločností

LX Reality, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec
Tel. 0902 913 677
E-mail: info@lx.sk
Web: www.lxreality.sk

IČO/Trade register: 36698547
DIČ/Tax identification nr.: 2022272131 - IČ DPH/VAT: SK2022272131
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka: 12292/S
Tatra banka Lučenec - BIC: TATRSKBX
IBAN: SK3611000000002624036799


LX Preklady, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec
Tel. 0902 913 676
E-mail: info@lx.sk, info@lxpreklady.sk
Web: www.lxpreklady.sk

IČO/Trade register: 46859217
DIČ/Tax identification nr.: 2023613053
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka: 23107/S
Tatra banka Lučenec - BIC: TATRSKBX
IBAN: SK1511000000002924883332


LX Events, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec
Tel. 0902 913 670
E-mail: booking@lx.sk
Web: www.lxevents.sk

IČO/Trade register: 47571098
DIČ/Tax identification nr.: 2023997184
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka: 26130/S
Tatra banka Lučenec - BIC: TATRSKBX
IBAN: SK3211000000002926909065


Ako nás nájdete?

Sídlo našej kancelárie v Lučenci nájdete takto:

Pohľad od nadjazdu

zo smeru od Rimavskej Soboty alebo Zvolena – príchod cez nadjazd:

Z nadjazdu budete mať výhľad ako na fotke.
Na najbližšej križovatke pôjdete 20 m rovno, ale ihneď po zebre odbočíte doľava (viď foto: tam, kde stojí červené auto).
Pôjdete popri policajnej stanici a po asi 100 m nájdete nás v zelenej budove na ľavej strane.

Zaparkovať môžete priamo pred našou budovou. Nezabudnite kúpiť si parkovací lístok!

Pohľad od križovatky

zo smeru od Veľkého Krtíša – príchod cez centrum mesta:

Prídete až po svetelnú križovatku (jedinú v meste).
Na križovatke pôjdete rovno pomedzi kostoly a po 20 metroch odbočíte doľava, po mierne sa zvažujúcej ulici.
Po asi 50 m nájdete nás v zelenej budove na pravej strane.

Zaparkovať môžete priamo pred našou budovou. Nezabudnite kúpiť si parkovací lístok!


Pobočky a kontakty

Pobočka Lučenec

Pobočka Lučenec

Begova 11
984 01 Lučenec

Telefón: 0902 913 677
E-mail: info@lx.sk

Iveta Zaťovičová
Ing. Iveta Zaťovičová
konateľka, riaditeľka
nar. 1961
Rudolf Kooijman
Drs. Rudolf Kooijman
konateľ, prekladateľ
nar. 1963
Monika Uhrinová
Mgr. Monika Uhrinová
asistentka, prekladateľka
z angličtiny a maďarčiny
nar. 1984
Ing. Bianka Mederiová
Ing. Bianka Mederiová
asistentka

Obchodné zastúpenie Banská Bystrica

Obchodné zastúpenie Banská Bystrica

Horná 48
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 0902 265 784
E-mail: info@lx.sk

Pavel Gender
Ing. Pavel Gender
partner firmy
nar. 1952

Obchodné zastúpenie Brezno

Obchodné zastúpenie Brezno

B. Němcovej 2
977 01 Brezno

Telefón: 0902 492 981
E-mail: info@lx.sk

Igor Oravský
Ing. Igor Oravský
partner firmy
nar. 1957