Sídla spoločností

Lux libris, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec

Tel. 047/4320750

E-mail: info@lx.sk

Web: www.luxlibris.sk

IČO/Trade register: 36698547
DIČ/Tax identification nr.: 2022272131
IČ DPH/VAT: SK2022272131
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka: 12292/S

Tatra banka Lučenec – BIC: TATRSKBX
IBAN: SK3611000000002624036799

LX Preklady, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec

Tel. 047/4320750

E-mail: info@lx.sk, info@lxpreklady.sk

Web: www.lxpreklady.sk

IČO/Trade register: 46859217
DIČ/Tax identification nr.: 2023613053
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka: 23107/S

Tatra banka Lučenec – BIC: TATRSKBX
IBAN: SK1511000000002924883332

Ako nás nájdete?

Sídlo našej kancelárie v Lučenci nájdete takto:

nadjazd Lučenec

zo smeru od Rimavskej Soboty alebo Zvolena – príchod cez nadjazd:

Z nadjazdu budete mať výhľad ako na fotke.
Na najbližšej križovatke pôjdete 20 m rovno, ale ihneď po zebre odbočíte doľava (viď foto: tam, kde stojí červené auto).
Pôjdete popri policajnej stanici a po asi 100 m nájdete nás v zelenej budove na ľavej strane.

Zaparkovať môžete priamo pred našou budovou. Nezabudnite si kúpiť parkovací lístok!

križovatka centrum Lučenec

zo smeru od Veľkého Krtíša – príchod cez centrum mesta:

Prídete až po druhú svetelnú križovatku, a tu sú dve možnosti:

  1. Na križovatke prejdete rovno pomedzi kostoly, zaparkujete (pozor, cesta smerom doľava sa po 20 m mení na jednosmerku! Preto je lepšie zaparkovať pri kostole a pustiť sa k našej kancelárie doľava pešo (cca 100 m smerom k polícii). Nezabudnite si kúpiť parkovací lístok!
  2. Na svetelnej križovatke sa zaradíte do pruhu odbočujúceho vľavo, zahnete doľava a po cca 200 m (ešte pred križovatkou s nájazdom) zahnete (pri polícii) doprava. Zaparkovať môžete priamo pred našou budovou. Nezabudnite si kúpiť parkovací lístok!

Pobočky a kontakty

Pobočka Lučenec

LX Reality a LX Preklady - pobočka Lučenec

Begova 11
984 01 Lučenec

Telefón: 047/4320750
E-mail: info@lx.sk

Iveta Zaťovičová

Ing. Iveta Zaťovičová
konateľka, riaditeľka
nar. 1961

Rudolf Kooijman

Drs. Rudolf Kooijman
konateľ, prekladateľ
nar. 1963

Ing. Bianka Mederiová

Ing. Bianka Mederiová
asistentka