LX-Consulting

Sprostredkovanie – Obchodné sprostredkovanie – Poradenstvo

Okrem prekladateľských, tlmočníckych a realitných služieb ponúkame služby v oblasti sprostredkovania, obchodného sprostredkovania a poradenstva.

Sprostredkovanie

Pomáhame pri riešení takých požiadaviek klientov, ktoré sa väčšinou týkajú medzinárodných záležitostí medzi Slovenskom na jednej strane a Holandskom a Belgickom na druhej strane.

Príklad 1:
Holandský advokát má klienta, ktorý je údajne otcom slovenského dieťaťa. V takom prípade zabezpečíme kontakt so slovenským advokátom, ktorý bude zastupovať Holanďana pred slovenským súdom a inými orgánmi. Okrem toho zabezpečíme celú komunikáciu vrátane korešpondencie, telefonických kontaktov a všetkých úradných a neúradných prekladov.

Príklad 2:
Slovenská firma sa chystá vyslať pracovníkov do Holandska a potrebuje overiť, aké daňové náležitosti má splniť v Holandsku. Relevantné informácie poskytne náš holandský partner -daňový poradca; aj tu zabezpečíme celú komunikáciu vrátane korešpondencie, telefonických kontaktov a všetkých úradných a neúradných prekladov.

Obchodné sprostredkovanie

Sprostredkúvame kontakty medzi slovenskými a zahraničnými firmami, keď firma na Slovensku má záujem obchodovanie v Holandsku alebo naopak.

Príklad 1:
Na žiadosť holandskej firmy nájsť na Slovensku špecifickú tlačiareň sme vyselektovali tlačiarne, ktoré sú schopné tlačiť kvalitné farebné kalendáre vo veľkých objemoch a sprostredkovali sme pre holandského zadávateľa tieto kontakty.

Príklad 2:
Majiteľ hotela na Slovensku nás požiadal o to, aby sme skontaktovali cestovné organizácie v Holandsku v snahe upriamiť ich pozornosť pri poskytovaní svojich služieb práve na jeho hotel. Vykonali sme práce: Inventarizácia jeho internetovej stránky, holandský preklad stránky, oslovenie vybraných cestovných kancelárií a záujmových organizácií v Holandsku.

Poradenstvo

Pomáhame pri riešení takých požiadaviek klientov, ktoré sa väčšinou týkajú medzinárodných záležitostí medzi Slovenskom na jednej strane a Holandskom a Belgickom na druhej strane.

Tarifa za tieto služby je 80,- € za hodinu plus prípadné administratívne náklady, telekomunikačné náklady a/alebo náklady za cestovanie, ubytovanie, pobyt atď.